Trapez TTS


Kruhové bednění s trapézovými nosníky je ideálním bedněním pro kruhové a obloukové konstrukce s libovolně nastavitelným poloměrem. Zajišťuje maximálně přesné rozměry a kvalitní výsledné betonové stěny. Bednění se vyznačuje velmi nízkým podílem spínacích míst na m2 plochy.


Popis kruhového bednění

Firma PASCHAL byla průkopník ve vývoji kruhového bednění s nastavitelným poloměrem. Od uvedení kruhového systému s trapezovými nosníky na trh v roce 1975, technici firmy PASCHAL tento základní princip neustále dále vyvíjejí a zdokonalují. Konstrukčně se jedná o základní bednící plášť z ocelového tvarovací desky a stabilní trapézový nosníky z ocelového plechu tl. 4,0 mm. Trapezový nosník je spojen intergovaným přestavitelným vřetenem. Kruhové bednění s trapezovými nosníky dodáváme ve dvou provedeních: pro vnitřní průměr 5,00 m (r=2,5 m) až do nekonečna (přímka) a pro vnitřní průměr 2,00 m (r=1,0 m) až do vnitřního průměru 5,00 m. Tento systém je dodáván v těchto výškových řadách 75 cm, 150 cm, 300 cm.

Dokonalé spojení a potřebnou těsnost mezi segmenty zajištuje spojovací čep PASCHAL. Systém Trapez TTR je navrženo na dovolené tlakové zatížení čerstvé betonové směsi 80 KN/m2. Montáž lze provádět pomocí libovolného zvedacího prostředku prostřednictvím jeřábových závěsů.

  Paschal TRAPEZ TTS

Výhody

 • Přesnost – přesné rozměry, zcela kruhový tvar bez žádných polygonových vln
 • Vynikající bednící časy
 • Nižší podíl spínacích míst na m2 stěny
 • Méně spár a široký sortiment vyrovnávací dílů; odpadá složité, časově náročné a drahé nesystémové vyrovnání
 • Optimální betonový povrch
 • Flexibilní a jednoduchá instalace
 • Ekonomika – dlouhá životnost, velká četnost nasazení stejně jako všestrannost použití výrazně šetří náklady na stavbu
 

Využití

 • Nádrže – kruhové nebo oválné nádrže
 • Kruhové stěny u výškových staveb – kruhové stěny, schodiště, výtahové šachty
 • Stěny pro zahradní a krajinné stavby – stěny a opěrné zdi včetně kuželových průřezů a měnícím se poloměrem zakřívení
 • Plavecké bazény a vodní zábavné parky – nakloněné stěny s různými poloměry
 • Tunelové skruže krátkých rozměrů
 • Přehradní stěny a věže
 • A další

Dokumenty ke stažení