Projekty


Rodinný dům Petrovice u Sušice

Novostavba rodinného domu u kterého jsojsou svislé a vodorovné konstrukce navržené z monolitického železobetonu. 

Více

Bytové domy s polyfunkčním patrem Donská, Praha

Monolitická nosná konstrukce bytových domů s rozmanitým geometrickým tvarem. 

Více

Trafostanice Chotějovice

Protipožární železobetonové stěny výška 16 m.

Více

Nová lávka pro pěší v Bílině

Železobetonová mostovka tvaru T dlouhá 130 m, podepřena čtyřmi pilíři tvaru Y a V ve výčce cca 10 m přes vodní tok a přes komunikaci silince I.třidy. 

Více

Bioplynová stanice Budíšov

Fermentor  bioplynové stanice, vodonepropustná železobetonová kruhová nádrž.

Více

Rodinný dům v Černošicích

Novostavba železobetonového rodinného domu ve tvaru modulového krystalu, která byla nominována na stavbu roku 2008.

Více

D5 úsek Černice - Útušice s tunelem Valík

Poslední úsek dálnice D5, respektive "obchvatu Plzně" Stavba 0510/IB

 

Více

ČOV Brno Modřice

Rekonstrukce a rozšíření čistírny odpadních vod

Více

Plzeň Borská pole

Mostní konstrukce průtahu silnice I-27 Tyršův sad, Plzeň

Více