Konzole Kletter 240 – šplhací systém


Nový šplhací systém 240 cm se orientuje na často požadovanou zvýšenou flexibilitu a umožňuje přizbůsobení na geometrii stavby až +/- 15 stupňu.


Popis šplhacího zařízení

Šplhací systém 240 podporuje účinnost a hospodárnost šplhacích systémů tím, že se umí flexibilně přizpůsobit na geometrii stavby a dovoluje větší bednící jednotky.

Kompletní šplhací jednoktu, složenou ze šplhací plošiny (konzoly+obložení), bednění, betonovací a visuté lešení, lze přitom přesouvat pouze pomocí jednoho montážního cyklu jeřábu. Tím se dosahuje účinného a hospodárného pracovního procesu.

  • vysoká nosnost,
  • úspora času a nákladu umístěním větších bednících jednotek,
  • vysoká míra bezpečnosti práce na staveništi před a za bedněním
  • nízký přepravní objem, modulární sklaba,
  • delší životnost a funkčnost díky povrchové úpravě žárovým pozinkováním
 
     

Výhody

  • Jednotky lešení jsou přizpůsobitelné na nejrůznější typy půdorysu
  • Šplhací konzoly PASCHAL lze kombinovat se všemi bednicími systémy
  • Vysoká nosnost
  • Vysoká míra bezpečnosti práce na staveništi
 

Využití

  • U všech bednících systémů Paschal