Konzole Kletter 200 – šplhací systém


Promyšlenými a flexibilními šplhacími konzolami nabízí PASCHAL řešení, která se perfektně hodí pro speciální stavební situace. Flexibilita systémů a s tím spojená časová úspora jsou i zde samozřejmostí.


Popis šplhacího zařízení

Šplhací jednotky se sestávají ze šplhacích konzolí, pevných nebo pojezdových, vyrovnávacích vzpěr k podepření bednění, krycích podlážek, zábradlí a příp. závěsného lešení. Kompaktní šplhací konzole se mohou použít jako:

  • šplhací jednotky s pevně spojeným sklopným bednění, které se přemisťují jedním taktem jeřábu,
  • šplhací jednotky s pojezdovým bedněním: bednění je namontováno na pojezdovém vozíku, který může po konzolovém držáku odjet o 60 cm dozadu,
  • pracovní lešení s pochůznou šířkou 2,00 m. Flexibilní jednotky lešení jsou přizbůsobitelné na najerůznější typy půdorysu a tím poskytují optimální využití a omezení kotevních míst
 
     

Výhody

  • Jednotky lešení jsou přizpůsobitelné na nejrůznější typy půdorysu
  • Šplhací konzoly PASCHAL lze kombinovat se všemi bednicími systémy
  • Vysoká nosnost
  • Vysoká míra bezpečnosti práce na staveništi
 

Využití

  • U všech bednících systémů Paschal