Jednostranné bednění Paschal


Jednostranné bednění Paschal zachytí díky ukotvení zcela bezpečně tlak a vztlakové síly betonu do podkladu. Hospodárné a maximálně efektivní řešení vzpěr.


Popis bednění

Vzpěry k jednostrannému bednění Paschal jsou koncipovány tak, aby je bylo možné použít se všemi systémy bednění. K tomu účelu jsou připraveny spoje, umožňující rychlou a jednoduchou montáž. Paschal dodává vzpěry pro stěny výšky do 6,0 m. Při větších výškách se používají ke vzpěrám ještě další opěry.

Se vzpěrami k jednostrannému bednění můžete: Bezpečně zachytit všechny vznikající síly Použít všechny bednící systémy Bednit do výšky 6,0 m bez nutnosti přidání opěr S použití rohového pásů hospodárně bednit roh 90°

  Jednostranné bednění PASCHAL schéma

Výhody

 • Vynikající bednící časy
 • Nižší podíl spínacích míst na m2 stěny
 • Méně spár a široký sortiment vyrovnávací dílů; odpadá složité, časově náročné a drahé nesystémové vyrovnání
 • Optimální betonový povrch
 • Flexibilní a jednoduchá instalace
 • Ekonomika – dlouhá životnost, velká četnost nasazení stejně jako všestrannost použití výrazně šetří náklady na stavbu
 

Využití

 • Základy – libovolného půdorysu a výšky
 • Stěny – ideální použití pro veškeré konstrukce bytové, průmyslové a inženýrské výstavby.
 • Lze libovolně kombinovat s ostatními systémy
 • Šachty – snadné přizpůsobení v omezeném prostoru včetně řešení odbedňovacích prvků
 • Sloupy – bednění čtvercových, obdélníkových nebo sražených sloupů
 • A další